Faculty Details

SL NAME EDUCATIONAL QUALIFICATION DATE OF APPOINMENT
1. RAM KRISHNA MAJUMDER M.A (GEO), B.ED 01.11.1995
2. DULAL CHANDRA MAHATA M.SC (ECO), B.ED 17.01.1996
3. TAPAN CHAKRABORTY M.A (POL.SC), B.ED 10.01.1992
4. BHARAT KARJEE M.A (ENG & HIST), B.ED & B.PED 02.11.1989
5. SHUBHAMOY SEN M.A (ENG), B.ED 03.09.1999
6. MAHUA BISWAS M.A (ENG), B.ED 06.01.2000
7 MANDIRA BHATTACHARJEE M.SC (CHEM), B.ED 01.04.1996
8. CHINMOY DEY M.SC (PHY), B.ED 16.09.1999
9. ASHOK KUMAR SARKAR M.SC (MATH) , B.ED 23.06.1999
10. KRISHNA KAMAL BARUAH M.A(HINDI), B.ED,LLB,HINDI PRAVEEN,D.F.A 02.05.2003
11. BHOLA PRASAD SHARMA M.A (HINDI), B.ED 20.10.1995
12. RENU BASUMATA B.A, B.ED 15.11.1990
13. SANJAY DEBNATH M.SC (PHY), B.ED 15.12.2001
14. PARIMAL CHANDRA SARKAR M.A (HIST), B.ED 22.05.2002
15. DEBASHIS MUKHERJEE M.A (ENG),B.ED 05.03.2003
16. PRABIR KUMAR MANDAL M.A (HIST & BENG), B.ED 05.03.2003
17. SANTA GHOSH BA, M.PED 07.05.2003
18. AVIJIT SARKAR M.SC (ECO & EVS), B.ED 27.12.2005
19. GAGAN KUMAR DAWN M.A (HIST), J.B.T & B.ED 03.01.1996
20. GOUTAM DE M.A (ECO), B.ED 13.08.1996
21. SUBHAS CHANDRA SARKAR B.SC, B.PED 15.12.2001
22. SUBRATA SARKAR M.SC (CHEM), B.ED 08.11.2001
23. DHIMAN PAR M.A (GEO), B.ED 05.03.2003
24. BIPIN CHANDRA ROY M.A (HIST), B.ED 06.03.2003
25. SUSMITA SARKAR DAS B.SC, B.ED 03.01.1996
26. PRABIR KUMAR DAS B.SC, B.ED 05.11.2001
27. GOUTAM CHAKRABORTY M.A (ECO), B.ED 04.12.2002
28. RITA KUJUR M.A (HIST), B.ED 13.03.2006
29. PRASANTA NASKAR B.SC, B.ED 23.05.2003
30. SUMAN CHAKRABORTY B.SC (MAJOR), B.ED 19.11.2007
31. SANJOY ROY B.SC, B.ED 04.12.2002
32. SUGEN SINGH NARJINARY B.A, J.B.T 10.11.1990
33. ROSHNI BASUMATA H.S, J.B.T 10.08.1992
34. KARUNA HAZARI M.A, J.B.T 22.11.2001
35. KOUSHIK DEBNATH B.A, B.ED 15.12.2006
36. SAMIR MAHANTA H.S, J.B.T 08.01.1996
37. LAXMI KANTA NARJINARY M.SC, J.B.T & B.ED 07.12.2002
38. ANADA MOHAN BISWAS M.A, J.B.T & B.ED 30.12.2005
39 ARUPJYOTI SARKAR B.SC, J.B.T 20.01.2003